ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ XBOX 360 Преглед отблизо

GAMX360-RC10

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ XBOX 360

3,60 € с вкл. ДДС

In stock / Delivery 1-3 Days

Повече информация

ÌÅ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÆÏÌÅÍÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉÅÓ. ÓÕÌÂÁÔÏ ÌÅ WINDOWS MEDIA CENTER. ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÇ Ó×ÅÄÉÁÓÇ

Техническо описание

Дистанционни управлениядистанционно програмиране

В следната категория има още 30 продукта: