RC8205

TV CONTROL PHILIPS RC 8205

2,40 € с вкл. ДДС

In stock / Delivery 1-3 Days

Повече информация

Συμβατό με τα μοντέλα :
PHILIPS TV-14PT1342
PHILIPS TV-14PT1345
PHILIPS TV-14PT1352
PHILIPS TV-14PT1353
PHILIPS TV-14PT1374B
PHILIPS TV-14PT1374C
PHILIPS TV-14PT1374S
PHILIPS TV-14PT1521
PHILIPS TV-14PT1558
PHILIPS TV-14PT1560
PHILIPS TV-14PT1563
PHILIPS TV-14PT2658
PHILIPS TV-14PT2683
PHILIPS TV-20PT1353
PHILIPS TV-21PT1321
PHILIPS TV-21PT1342
PHILIPS TV-21PT1353
PHILIPS TV-21PT1354
PHILIPS TV-21PT1368
PHILIPS TV-21PT1381
Äåßôå ôçí ðñïóôáôåõôéêÞ èÞêç ðïõ ðùëåßôáé îå÷ùñéóôÜ...

Техническо описание

Дистанционни управленияТИП ОРИГИНАЛЕН CRT
Марка TVЗА PHILIPS

В следната категория има още 30 продукта:

Потребители, които купиха този продукт, купиха също: