MS8360E - MT5211

Мултицет MS8360E - Цифров, LCD(2000), Vdc, Vac, Adc, Aac, Ohm, F, H, hFE, MASTECH

55,20 € с вкл. ДДС

AC/DC напрежение, AC/DC ток, съпротивление, капацитет, както и индуктивност.

Повече информация

Цифров мултиметър MS8360E от Mastech® предазначен да измерва електрически величини като AC/DC напрежение, AC/DC ток, съпротивление, капацитет, както и индуктивност. Тест на транзистори hFE 0 ~ 1000. Безконтактно откриване на напрежение.

Мултицет (мултиметър или мултимер) е един от най-разпространените измервателни уреди, намиращи приложение в електрониката и електротехниката. Съвременните мултицети са електронни измервателни уреди, измерващи няколко величини. Уредът е преносим и изключително полезен при измервания в полеви условия, домашни условия и мобилни групи от електротехници, посещаващи на място проблемни зони в промишлеността. Типичният мултицет е комбинация от многообхватен волтметър (AC и DC), многообхватен амперметър, омметър, като често измерва и честота.

 

Важно

 

1. Никога не превишавайте граничните стойности, посочени на скалата за всеки обхват на измерване.

 

2. Не докосвайте неизолираните части на сондите при измерване.

 

3. Никога не измервайте съпротивление в схема с включено захранващо напрежение. В режим на измерване на съпротивление не измервайте напрежение - това може да доведе до повреда на уреда и отпадане на гаранцията.

 

4. Не измервайте ток в режим за измерване на напрежение - това може да доведе до повреда на уреда и отпадане на гаранцията.

 

5. Никога не използвайте уреда за измерване на напрежение по-високо от 600 V AC/DC.

 

6. Когато стойността на измервания параметър е неизвестна, уредът се настройва на максимален обхват.

 

7. Преди да преминете към избор на друг параметър за измерване, задължително отстранете сондите от предишното измерване. Ако не го направите - това може да доведе до повреда на уреда и отпадане на гаранцията.

 

8. При измерване на  импулсни захранващи устройства да се има предвид, че високата стойност на импулсите може да повреди уреда.

 

9. Безопасното напрежение при докосване (физически контакт) е до 60 VDC, 30 VAC rms.

Техническо описание

ТИП МУЛТИМЕТРКАПАЦИТИВНОМЕР

В следната категория има още 30 продукта:

Потребители, които купиха този продукт, купиха също: