Previous
Next

MS8229 - Дигитален Мултицет, Vdc, Vac, Adc, Aac, Ohm, F, Hz, °C, dB, Lux, MASTECH

Референция: MS8229
79,00 €
С вкл. данък

Цифров мултиметър MS8229 от Mastech® е многофункционален уред с професионална насоченост, подходящ да измерва величини и параметри на околна среда като: AC/DC напрежение, AC/DC ток, съпротивление, капацитет, честота, температура, влажност, осветеност и ниво на шум.

Мултицет (мултиметър или мултимер) е един от най-разпространените измервателни уреди, намиращи приложение в електрониката и електротехниката. Съвременните мултицети са електронни измервателни уреди, измерващи няколко величини. Уредът е преносим и изключително полезен при измервания в полеви условия, домашни условия и мобилни групи от електротехници, посещаващи на място проблемни зони в промишлеността. Типичният мултицет е комбинация от многообхватен волтметър (AC и DC), многообхватен амперметър, многообхватен омметър, като често измерва и честота, температура, параметри на транзистори и магнитни величини.

  

Важно

 

1. Никога не превишавайте граничните стойности, посочени на скалата за всеки обхват на измерване.

 

2. Не докосвайте неизолираните части на сондите при измерване.

 

3. Никога не измервайте съпротивление в схема с включено захранващо напрежение. В режим на измерване на съпротивление не измервайте напрежение - това може да доведе до повреда на уреда и отпадане на гаранцията.

 

4. Не измервайте ток в режим за измерване на напрежение - това може да доведе до повреда на уреда и отпадане на гаранцията.

 

5. Никога не използвайте уреда за измерване на напрежение по-високо от 600 V AC/DC.

 

6. Когато стойността на измервания параметър е неизвестна, уредът се настройва на максимален обхват.

 

7. Преди да преминете към избор на друг параметър за измерване, задължително отстранете сондите от предишното измерване. Ако не го направите - това може да доведе до повреда на уреда и отпадане на гаранцията.

 

8. При измерване на  импулсни захранващи устройства да се има предвид, че високата стойност на импулсите може да повреди уреда.

 

9. Безопасното напрежение при докосване (физически контакт) е до 60 VDC, 30 VAC rms.

MS8229

Техническо описание

ТИП МУЛТИМЕТР
МУЛТИМЕТЪР