ΓΕΦΥΡΕΣ - ΔΙΟΔΟΙ
σειρα με, zener, schottky, ανορθωσης, πυριτιου, LED, φωτοδίοδοι, γερμανιου ...η δίοδος είναι ένα στοιχείο που περιορίζει τη κατευθυντήρια ροή των φορέων αγωγιμότητας (charge carriers)
Ανά σελίδα
Προβολή 97 - 144 of 144 προϊόντων