• Επιπλέον έκπτωση για κάθε παραγγελία και μηνιαίες εκπτώσεις (με βάση το συνολικό ποσό των παραγγελιών από τον προηγούμενο μήνα)
             Από 300 έως 499 € - 3% ΕΚΠΤΩΣΗ
             Από 500 έως 999 € - 5% ΕΚΠΤΩΣΗ
             Πάνω από 1000 € - 15% - 10% ΕΚΠΤΩΣΗ

         Τα προϊόντα με ειδικές εκπτώσεις για την ποσότητα δεν επωφελούνται από πρόσθετες εκπτώσεις.