GAMX360-RC10 ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ XBOX 360ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Προβολή μεγαλύτερου

GAMX360-RC10

ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ XBOX 360

3,60 € με Φ.Π.Α.

Άμεση παραλαβή / Παράδοση 2-5 ημέρες

Περισσότερες πληροφορίες

ÌÅ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÆÏÌÅÍÅÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉÅÓ. ÓÕÌÂÁÔÏ ÌÅ WINDOWS MEDIA CENTER. ÅÑÃÏÍÏÌÉÊÇ Ó×ÅÄÉÁÓÇ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝΗ/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ

30 προϊόντα στην ίδια κατηγορία