This product is no longer in stock

RC900


TV CONTROL VESTEL - CONTI - BLUE SKY - BEKO RC900

2,00 € tax excl.

More info

Óõìâáôü ìå ôá ìïíôÝëá :
BEKO 4411
BEKO 4611
BEKO 4601
BEKO 4511
BEKO 4501
BEKO 4401
BEKO 4316
BEKO 5015
BEKO 5005
BEKO 4915
BEKO 4905
BEKO 4711
BEKO 4306
BEKO 4216
BEKO 4206
BEKO 4116
BEKO 4106

Data sheet

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝΤΥΠΟΥ ORIGINAL CRT
TV MANUFACTORYFOR VESTEL

30 other products in the same category: